Sanja Matić Majkovica

E-mail: smatic@ravlic-surjak.hr

PODRUČJE RADA

Javna nabava, Radno pravo, Ovršno pravo, Građansko pravo, Stečajno pravo, Zemljišnoknjižno
pravo, Parnica i parnični postupci

JEZICI

hrvatski, engleski

PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Odvjetničko društvo Škarica i partneri j.t.d. 2008-2018
  • Odvjetničko društvo Ravlić & šurjak d.o.o. 2018 na dalje

OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

  • Certifikat u području javne nabave
  • Pravosudni ispit
  • dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PROFIL

Sanja Matić Majkovica ima certifikat i iskustvo u postupcima javne nabave naročito u izradi
dokumentacije o nabavi i provođenju postupaka javne nabave kao i savjetovanju stranaka u
navedenom pravnom području. Redovito savjetuje stranke iz područja radnog prava, izrađuje i
sudjeluje u izradi potrebne dokumentacije i odluka za poslodavace i radnike. Bogato iskustvo
stekla je u zastupanju stranaka u postupcima pred sudovima u brojnim granama prava između
ostalog u parnicama za isplatu, nedopuštenost otkaza, nakanadu štete, utvrđivanju prava
vlasništva i sl. Osim toga, Sanja svojim znanjem na području Građanskog prava na dnevnoj bazi
savjetuje stranke te izrađuje i sudjeluje u izradi ugovora, odluka i brojne druge pravne
dokumentacije.