Matej Klaričić

E-mail: mklaricic@ravlic-surjak.hr
klarcic

PODRUČJE RADA

Trgovačko pravo, pravo društava, financijsko pravo, parnični postupak, nekretnine, zaštita tržišnog natjecanja, stečajno pravo, postupci predstečajne nagodbe

JEZICI

Engleski, francuski, hrvatski

PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Odvjetničko društvo ˝Marković & Plišo˝ od 2000.-2005.
  • Odvjetnički ured Matej Klaričić od 2005.-2013.

OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
  • Pravosudni ispit, 2004.
  • Upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, 2004.

PROFIL

Matej Klaričić je prije osnivanja Odvjetničkog društva Ravlić & Šurjak imao samostalni odvjetnički ured od 2005. godine u okviru kojeg se profilirao za pravne poslove u području trgovačkog prava, prava društava, financijskog, bankarskog prava, kao i pružanja pravnih usluga na nizu projekata u području nekretnina koji su involvirali velike međunarodne klijente. Kao iznimno bitan dio stručnog tima Matej Klaričić je u okviru svoje dosadašnje pravne prakse sudjelovao na velikim infrastrukturnim projektima te je savjetovao niz međunarodno cijenjenih klijenata o brojnim pravnim aspektima navedenih projekata. Osim značajnog i bogatog iskustva na području trgovačkog i trgovačkog statusnog prava, Matej Klaričić redovito savjetuje stranke kada su u pitanju arbitraža, financiranje, tržišta kapitala kao i sva pitanja vezana uz zaštitu tržišnog natjecanja