Katarina Antešić

E-mail: kantesic@ravlic-surjak.hr

PODRUČJE RADA

Trgovačko pravo, pravo društava, bankarsko pravo, financijsko pravo, građansko pravo, postupci
javne nabave, stečajno pravo, zemljoknjižno pravo i nekretnine, ugovori, parnični postupak

JEZICI

Engleski, hrvatski

PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Odvjetničko društvo Leko i partneri d.o.o. 2016-2018
  • Odvjetnički ured Višnja Drenški Lasan 2019
  • Odvjetničko društvo Ravlić & Šurjak d.o.o. 2020

OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava – univ. spec. iur. – apsolvent
  • Ministarstvo pravosuđa, Pravosudni ispit
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Integrirani sveučilišni studij prava – mag.iur.

PROFIL

Katarina se u dosadašnjem profesionalnom iskustvu istaknula u području građanskog i trgovačkog
prava, kroz podršku domaćim i stranim klijentima u različitim pravnim pitanjima te zastupanje
stranaka u postupcima pred sudovima. Katarina se konstantno usavršava, pa je tako pohađala ERA
Summer course on EU Regulation and Supervision of Financial Markets na Academy of European Law
u Trieru, te sudjelovala na Financial Regulation Seminaru u organizaciji Latham & Watkins LLP u
Londonu, European Asset Management Summitu u organizaciji Financial Times-a u Londonu te
Leading Blochchain Destination Conference u organizaciji Bloomberg-a u Londonu.